KVALITET

I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som installatör blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka.

Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Elbolaget har en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar för genomförandet av uppdragen.

Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera kundanpassade lösningar med högt kunskapsinnehåll till rätt kvalitet och till nytta för kundens affär.

Våra verksamhetssystem sätter uppdragsprocessen i centrum och är alltid tillgängliga för konsulten. I Elbolaget arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder.

Genom strategisk kompetensutveckling tillgodoses medarbetarnas behov av kontinuerlig utbildning. Den kunskap och erfarenhet som medarbetarna tillägnar sig i uppdragen tillvaratas och utvecklas i kommande uppdrag.

Marievik_004.jpg
2016-09-22_144343.jpg
ELRätt
Image
in-eltest-symbol-rgb-opt.png
logo_eio4_200x142.jpg

icon 12638
Gårdsfogdevägen 14
168 78 BROMMA

phone symbol 1
08-410 929 20

company 512
OrgNr. 556748-5775
BG 9257-7512