ENTREPRENAD

Vi utför elinstallationer i entreprenader både inom nyproduktion och i ROT-projekt i alla slags lokaler och byggnader- allt från lägenheter och kontor till industrier och offentliga byggnader. Detta sker ofta i samarbete med byggbolag, men utför det också gärna i egen regi.

Vi projekterar, konstruerar och installerar under totalentreprenad för om- och nybyggnationer inom kraft, belysning, data/tele- och säkerhetsteknik.Låt oss vara med redan från början!

Då kan vi ge dig ett förslag med de mest effektiva lösningarna utifrån ditt projekts förutsättningar.

El, tele och datainstallationer
Vi har erfarenhet av alla typer av traditionella el, tele och datainstallationer inom fastigheter och industrier. Vi levererar fastighetsnät för kommersiellafastigheter, kontor och industrier. Fiberbredbandsnät och traditionella kontorsdatanät för internet och telefoni.

Idag arbetar vi med installation av strukturerade fastighetsnät såväl koppar som fiber. Oavsett vilken typ av datnät ingår alltid dokumentation och kontrollmätning av ditt nät.

Belysning

Vi arbetar med belysningssystem för alla behov. Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av belysningsarmaturer för att uppnå optimal funktion, energieffektivitet och design. Vi installerar systemlösningar för såväl inomhus som utomhusmiljöer för alla typer av fastigheter, kommersiella lokaler, och butiker.

Vår tekniska kunskap omfattar bland annat specialistkompetens inom datoriserade belysningsstyrning.

icon 12638
Gårdsfogdevägen 14
168 78 BROMMA

phone symbol 1
08-410 929 20

company 512
OrgNr. 556748-5775
BG 9257-7512