FÖRETAGET

 

Elbolaget hanterar alla typer av elinstallationer med drift- och personsäkerhet i fokus, i både industrier, privatbostäder och på kontor.

Elbolaget är elinstallationsföretaget i Vällingby som garanterar och levererar kompetens, erfarenhet, kvalitet och omtanke.

Vi projekterar, designar och installerar kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning.

Vi har stor erfarenhet av entreprenad, installation och service inom el. Det gör att vi kan erbjuda helhetslösningar som tillgodoser de flesta behov.

För våra kunder betyder det i sin tur trygghet samtidigt som de kan spara pengar och tid. Elbolaget är leverantörs- och fabrikatsoberoende.

Vi erbjuder kompletta lösningar inom elinstallationer, stora som små. Från standardiserade system för kontor, handel, industri och bostäder.

Image
Kompetens - vi har erfarna projektledare, elektriker med gedigen och dokumenterad utbildning och erfarenhet inom sitt specialområde.

Kvalitet och miljö - alla våra processer, såväl interna som externa, är dokumenterade.

Omtanke - vi ser som vår uppgift att i alla avseenden möta och överträffa kundens krav och förväntningar oavsett om det är stora eller små uppdrag för företag, organisationer eller privatpersoner.

icon 12638
Gårdsfogdevägen 14
168 78 BROMMA

phone symbol 1
08-410 929 20

company 512
OrgNr. 556748-5775
BG 9257-7512