Image

MILJÖ

Image

 Elbolaget strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.Det handlar om att vi alltid ska leverera en produkt eller tjänst som uppfyller ställda krav på kvalitet, miljö, tid och pris.

Elbolaget påverkar huvudsakligen miljön genom val av produktsortiment, transporter av produkter och material. Som ett led i miljöarbetet har alla led miljöinventerats - från materialhantering, uppvärmning och belysning till transporter med företagets bilar.

Ett antal områden har bedömts vara särskilt viktiga i miljöarbetet och Elbolaget har fastlagt tydliga riktlinjer kopplade till dessa områden.

Image
Image

ElbolagetI stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som installatör blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka.

Därför gör Elbolaget vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Image
Elbolaget har en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar för genomförandet av uppdragen. Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera kundanpassade lösningar med högt kunskapsinnehåll till rätt kvalitet och till nytta för kundens affär.
Image
Elbolaget strävar efter att vara ett ledande installationsföretag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i alla våra verksamheter och i alla våra beslut. Miljöarbetet grundar sig på varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.
Image

Hållbarhet för oss Elbolaget VÄLLINGBY

  • Effektivisera utnyttjandet av transporter.

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

  • Öka återvinningsgraden av avfall.

  • Genom utbildning öka kunskaperna om produktsortimentets miljöpåverkan.


Image

Nyproduktion

Nyproduktion

Renovering

Renovering

Energibesparing

Energibesparing

Datanätverk

Datanätverk

Adress

Borjarfjordsgatan 18
164 53  KISTA

Bank & BG

Telefon & hemsida

Telefon: 08-410 929 20
www.el-bolaget.com

F-skatt & moms

Godkänd för F-skatt
Momsreg.nr
SE 556 748 577 501