Image

ENERGI

I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen.

Laddare

Destinationsladdare placeras i till exempel publika parkeringsgarage, utanför köpcenter eller utefter gatan. Kort och gott i publika miljöer där det kontinuerligt är omsättning på platserna. I dessa fall rekommendras till exempel en 3-fasladdare som laddar med högre laddeffekt så att 1-2 timmar ger laddning för 5-10 mils körning.

Solceller

Prestandan i solceller kan idag fånga upp emot 20 % av ljuset. Solpaneler dvs solceller är den nya tidens el. Solceller är kostnadseffektiva och miljövänliga och av mycket hög kvalité vilket gör dem till en investering som står sig i längden.

Belysningsteknik

Vi kan erbjuda er belysningslösningar med ett hållbart helhetsperspektiv.Med rätt belysning på rätt plats, och efter användarnas behov ger helt nya möjligheter till energibesparing.

Smarta hus

Automatiserade lösningar som underlättar i hemmet. Man kan övervaka och styra bostaden på distans. Intelligensen ligger i ett styrsystem som tar emot information från olika sensorer, detektorer, kontakter och givare, bearbetar denna och i sin tur styr funktioner som belysning, lås, värme och ventilation och larm. Kommunikationen kan ske via speciella kablar, via elnätet och/eller trådlöst.

Image

Köket

Hållbarhetför oss:

  • Effektivisera utnyttjandet av transporter.

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

  • Öka återvinningsgraden av avfall.

  • Genom utbildning öka kunskaperna om produktsortimentets miljöpåverkan

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

Solpaneler

Solpaneler

Laddstolpar

Laddstolpar

Laddstolpar

Laddstolpar

Kovektorer

Kovektorer

Adress

Borjarfjordsgatan 18
164 53  KISTA

Bank & BG

Telefon & hemsida

Telefon: 08-410 929 20
www.el-bolaget.com

F-skatt & moms

Godkänd för F-skatt
Momsreg.nr
SE 556 748 577 501