Image

KVALITET

I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som installatör blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka.

Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Elbolaget har en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar för genomförandet av uppdragen.

Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera kundanpassade lösningar med högt kunskapsinnehåll till rätt kvalitet och till nytta för kundens affär.

Våra verksamhetssystem sätter uppdragsprocessen i centrum och är alltid tillgängliga för konsulten. I Elbolaget arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder.

Genom strategisk kompetensutveckling tillgodoses medarbetarnas behov av kontinuerlig utbildning. Den kunskap och erfarenhet som medarbetarna tillägnar sig i uppdragen tillvaratas och utvecklas i kommande uppdrag.

Image

Nyproduktion

Nyproduktion

Renovering

Renovering

Energibesparing

Energibesparing

Datanätverk

Datanätverk

Adress

Borjarfjordsgatan 18
164 53  KISTA

Bank & BG

Telefon & hemsida

Telefon: 08-410 929 20
www.el-bolaget.com

F-skatt & moms

Godkänd för F-skatt
Momsreg.nr
SE 556 748 577 501