ENERGI

I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. 

Laddsystem

Destinationsladdare placeras i till exempel publika parkeringsgarage, utanför köpcenter eller utefter gatan. Kort och gott i publika miljöer där det kontinuerligt är omsättning på platserna. I dessa fall rekommendras till exempel en 3-fasladdare som laddar med högre laddeffekt så att 1-2 timmar ger laddning för 5-10 mils körning.

Solenergi, solel

Prestandan i solceller kan idag fånga upp emot 20 % av ljuset. Solpaneler dvs solceller är den nya tidens el. Solceller är kostnadseffektiva och miljövänliga och av mycket hög kvalité vilket gör dem till en investering som står sig i längden.

Belysningsteknik

Vi kan erbjuda er belysningslösningar med ett hållbart helhetsperspektiv.Med rätt belysning på rätt plats, och efter användarnas behov ger helt nya möjligheter till energibesparing.

Smart hus - KNX

Automatiserade lösningar som underlättar i hemmet. Man kan övervaka och styra bostaden på distans. Intelligensen ligger i ett styrsystem som tar emot information från olika sensorer, detektorer, kontakter och givare, bearbetar denna och i sin tur styr funktioner som belysning, lås, värme och ventilation och larm. Kommunikationen kan ske via speciella kablar, via elnätet och/eller trådlöst.

151130-kungliga-slottet-solceller-540x362.jpg

Fastigheten har ingen betydelse : Fritidshus, villa, bostadshus, kontorsbygnad, industrilokal eller slott. 

Hållbarhet för oss:  
  • Effektivisera utnyttjandet av transporter.

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

  • Öka återvinningsgraden av avfall.

  • Genom utbildning öka kunskaperna om produktsortimentets miljöpåverkan

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

 

icon 12638
Gårdsfogdevägen 14
168 78 BROMMA

phone symbol 1
08-410 929 20

company 512
OrgNr. 556748-5775
BG 9257-7512