MILJÖ

  I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som installatör blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka.

  Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet. 

  Elbolaget har en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar för genomförandet av uppdragen. Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera kundanpassade lösningar med högt kunskapsinnehåll till rätt kvalitet och till nytta för kundens affär.

  kvalitet_water.jpg

  Elbolaget strävar efter att vara ett ledande installationsföretag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i alla våra verksamheter och i alla våra beslut. Miljöarbetet grundar sig på varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.

  Elbolaget strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.Det handlar om att vi alltid ska leverera en produkt eller tjänst som uppfyller ställda krav på kvalitet, miljö, tid och pris.

  Elbolaget påverkar huvudsakligen miljön genom val av produktsortiment, transporter av produkter och material. Som ett led i miljöarbetet har alla led miljöinventerats - från materialhantering, uppvärmning och belysning till transporter med företagets bilar.

  Ett antal områden har bedömts vara särskilt viktiga i miljöarbetet och Elbolaget har fastlagt tydliga riktlinjer kopplade till dessa områden.

  kvalitet_water.jpg

  Detta innebär att Elbolaget ska: 

  • Effektivisera utnyttjandet av transporter.

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

  • Öka återvinningsgraden av avfall.

  • Genom utbildning öka kunskaperna om produktsortimentets miljöpåverkan.

  company building 512

   Elbolaget Vällingby AB
  OrgNr. 556748-5775
  BG 248-4392 

  icon 12638

  Gårdsfogdevägen 14
  168 67 Bromma

   

  phone symbol 108-410 92 920

  © 2017 Elbolaget Vällingby AB. All Rights Reserved. Designed and Webcontent management By CBD IT, Anders Liljedahl